100% DYSKRECJI I ZADOWOLENIA - sprawdź nasze zasady wysyłki DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 149 zł
Reklamacje

REKLAMACJE

1 . Odstąpienie od umowy.


1.1. Konsument w terminie 14-stu dni od daty dostarczenia towaru może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
1.2. Ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli otworzył oryginalnie zapieczętowane fabryczne opakowanie, w którym towar dostarczono.
1.3. Konsument odstępujący od umowy składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu
1.4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.
1.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
1.6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę towaru oraz koszty przesyłki w terminie 14-stu dni od dnia odstąpienia od umowy przez Kupującego i otrzymania towaru z powrotem,
1.7. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad,


3 . Gwarancja


3.1. Na sprzedany towar Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru.
3.2. Termin gwarancji wynosi wynosi 24 m-ce od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
3.3. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się wady fizyczne towaru Kupujący wypełni formularz reklamacyjny, a następnie odeśle towar wraz z formularzem oraz dowodem zakupu Sprzedawcy,
3.4. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu wymienionego w części III pkt. 10 Regulaminu,
3.5. Reklamacja będzie rozpoznana przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z towarem oraz dowodem zakupu,
3.6. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca w terminie 10 dni od upływu terminu określonego w ppkt 3.5
a) stosownie do swojego wyboru dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad albo towar naprawi
b) dostarczy na swój koszt wymieniony albo naprawiony towar Kupującemu,
c) zwróci Kupującemu koszt dostarczenia wadliwego towaru w wysokości kosztu najtańszego sposobu przesyłki dla towaru przewidzianego przy składaniu zamówienia
3.7. Gwarancja nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady towaru.
4. Sprzedawca rozpoznaje wszelkie reklamacje Kupującego w terminie 14-stu dni od dnia ich złożenia w formie pisemnej na podany w części II pkt. 2 ppkt 2.1 Regulaminu adres Sprzedawcy.